Aktuální produkty

Procesy nás baví. Automatizovat dokážeme skoro vše. Rádi uděláme analýzu a navrhneme řešení. Řekněte nám, kde chcete ušetřit a my vám poradíme, jak na to.

EXevido - zákonné součinnosti a agenda exekucí

Pro zaměstnavatele a finanční instituce automatizujeme zpracování agendy exekucí včetně součinností a komunikace s exekuujícími subjekty. Softwarový robot nahrazuje náročnou administrativní práci, je rychlý, nedělá chyby a vždy jedná podle aktuální legislativy.

www.exevido.cz

Peoplix - nástroj pro firemní průzkum

Nástroj pro diagnostiku firemního prostředí mapuje angažovanost zaměstnanců, firemní kulturu a leadership. Popíše skutečnou situaci ve firmě, odhalí rezervy v efektivitě a navrhne potřebná opatření.

www.peoplix.cz

Ytria - aplikace pro vývojáře a administrátory

Ytria nástroje zjednodušují život administrátorům a vývojářům na prostředí IBM Lotus Notes & Domino
www.ytria.com

a nově Microsft Office 365 – www.sapio365.com

Ostatní produkty

Všechny naše produkty spojuje optimalizace procesů s ohledem na maximální využití automatizace pomocí softwarových aplikací.

Datové schránky - přijímá, třídí a archivuje zprávy z ISDS

Konektor do systému datových schránek, který umožňuje archivaci po více jak 90 dní, stažení a odeslání zpráv a třídění v rámci definovaných pravidel. Aplikace je připravená pro IBM Lotus Notes platformu, dodáváme ve spolupráci s Ondřejem Kostruhem a 

www.ntf-factory.com

 

Portál pro poskytovatele zdravotních pomůcek

Zpracovává objednávky, kde rozlišuje typ plátce (zařízení, klient, pojišťovna). Následně zasílá výkazy na pojišťovnu a generuje různé výstupy – jmenné seznamy, dodací listy, atd.

Správce pokut - tuzemské i zahraniční pokuty pro řidiče

Systém je určený pro leasingové společnosti, případně společnosti s velkým vozovým parkem (1000+). Rozpozná různé typy pokut, včetně zahraničních a automatizuje jejich vyřízení.

Schvalování úvěrů

Od zákazníckého záměru, po schvalování, risk management a košaté schvalovací workflow. Aplikace umožňuje sledování změn v rámci opakovaných procesů a tím i zajišťuje maximální komfort pro schvalovatele.

Monitoring insolvenčního rejstříku

Plnohodnotná kopie insolvenčního rejstříku, nabízená jako služba, která umožňuje kontrolu rodných čísel a identifikačních čísel oproti insolvenčním řízením. Služba je poskytována jako agregátor spisů.

Anti-money laundering

Načítání a aktualizace seznamů osob, zapracování procesu registrace nových klientů, hodnocení rizika, upozornění AML oddělení, vzdělávání pracovníků na novinky v oblasti AML.

Zlepšujeme interní & externí komunikaci

Mezi automatizované agendy již patří:

  • zpracování exekucí na mzdu zaměstnance nebo finanční majetek klienta
  • pokuty od úřadů nebo policie za překročení rychlosti nebo špatné parkování
  • vykazování lékařské péče pro zdravotní pojišťovnu.

Společným přínosem je:

  • zvýšení rychlosti zpracování
  • snížení personální náročnosti
  • snížení rizika chyb a nesprávných postupů.

Měříme a vyhodnocujeme přínos

Sledujeme nové trendy v možnostech využití automatického rozpoznávání typu dokumentu, vytěžování konkrétních údajů a vytváření automatických odpovědí.

Naše aplikace používají

Zákazníkům z mnoha oborů jsme již vybrané procesy optimalizovali.

Jste připraveni začít?