Teams Tip #2: Automatické překládání konverzace

Teams Tip #2: Automatické překládání konverzace

Můžete použít Microsoft Teams k překládání vašich konverzací. Nezapomeňte, že tato funkce není ve výchozím nastavení povolena, takže ji musí povolit váš globální správce Microsoft Teams nebo váš globální správce Office 365. Jakmile je však tato možnost povolena, budou...